Tuesday, February 15, 2011

Budaya Inovasi: Prasyarat Model Baru Ekonomi


“Buku ini memberi perspektif kreatif, inovatif dan produktif menjadi ramuan membina budaya inovasi sebagai prasyarat membolehkan Malaysia menjayakan Model Baru Ekonomi.”
Dato’ Sri Mohd. Najib
“Budaya inovasi adalah teras Model Baru Ekonomi. Buku ini memberi perspektif yang seimbang dan menyeluruh .... Peranan pengajian tinggi semakin kritikal.”
YB Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin
Menteri Pengajian Tinggi

“Inovasi perlu diterapkan di dalam minda, cara kerja dan gaya hidup. Buku ini membantu membudayakan inovasi dan meningkatkan produktiviti.”
Tan Sri Mohd Sidek Hassan
Ketua Setiausaha Negara

“Zaini mempamerkan bukan sahaja kaedah inovasi di dalam buku ini, tetapi pemikiran, gaya kerja dan budaya inovasi dalam kehidupannya. Kita memerlukan lebih ramai pemimpin dan pemikir yang berani melakukan inovasi.”
Dato’ Sri Tony Fernandes
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Berhad


“Budaya inovasi bertitik tolak dari kefahaman dan penghayatan budaya ilmu yang tepat dan segar. Buku ini adalah karya Zaini Ujang yang paling menyerlah khusus tentang peranan pengajian tinggi dan minda berdaya cipta.”
Profesor Dr. Wan Mohd. Nor Wan Daud
Felo Penyelidik Utama ATMA

0 comments:

Post a Comment